22.5.08

Teatro-forumO pasado 7 de maio o noso alumnado de 1º da ESO puido participar na actividade de Teatro-Forum, que a ONG Asemblea de Cooperación Pola Paz nos ofreceu dentro do seu programa Escolas sen Racismo.
A actividade consistía na posta en escea, por parte de dous actores, de pequenos lances que tiñan a súa base en conflitos habituais na vida cotiá. Nenos e nenas podían interromper o desenvolvemento para alterar a trama das situacións, modificando actitudes das personaxes representadas. Foron tratados temas como o racismo, as relacións escolares, o acoso...
Organizámolo en dúas sesións, para que o grupo non fose excesivamente grande.
Estas son algunhas das conclusións recollidas das dúas sesións:

O ser rico ou pobre e o factor de raza teñen mais peso que a mesma condición de inmigrante.

Ø O racismo non serve para nada.

Ø Os inmigrantes: “depende a que veñen”.

Ø Desde que hai mais inmigrantes, aumentaron os secuestros de meniñas e meniños.

Ø Os futbolistas non se lles di nada, dependendo se son do noso equipo ou non.


Nenhum comentário: